Novinky

EBRD ocenila najlepšie projekty na podporu energetickej účinnosti v municipalitách na Slovensku

16. márca 2016

EBRD zorganizovala dňa 8. februára 2016 slávnostné udeľovanie cien v Bratislave , kde bolo ocenených  8 MunSEFF projektov. Na udalosti sa zúčastnilo 80 hostí, vrátane zástupcov slovenskej vlády, miestnych samospráv, hostí partnerských bank EBRD a miestnych spoločností.

Slávnostný večer čoskoro v Bratislave

8. decembra 2015

Niekoľko úspešných MunSEFF projektov bude predstavených na slávnostnom udeľovaní cien v Bratislave 11. februára 2016.

Obce ocenené za projekty modernizácie verejného osvetlenia

11. márca 2015

Galavečer v Prešove na Slovensku sa konal na počesť štyroch obcí, ktoré zaviedli prostredníctvom projektu MunSEFF komplexnú rekonštrukciu svojho verejného osvetlenia. Starostovia obcí Fintice, Ľubotice, Hanisky a mesta Prešov dostali listinu uznania od tímu MunSEFF za svoj priekopnícky postoj k energetickej úspornosti obcí.

Prvá komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia zo zdrojov MunSEFF bola úspešne ukončená

4. apríla 2014

V Senci prebehla tlačová konferencia a slávnostné stretnutie pri príležitosti úspešného ukončenia projektu komplexnej rekonštrukcie miestneho verejného osvetlenia financovanej zo zdrojov programu MunSEFF. Prítomní boli aj zástupcovia Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, starosta mesta Senec a firiem podieľajúcich sa na implementácii projektu, tzn. Philips, Ecologic, O.S.V.O. Comp a ENVIROS.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb už aj na Slovensku

4. apríla 2014

Na Slovensku bola založená Asociácia poskytovateľov energetických služieb (ďalej len APES), na čom sa podieľal aj ENVIROS, skúsený poradca a nezávislý technický konzultant programu MunSEFF.

Program MunSEFF zapôsobil na predstaviteľov EÚ a Európskej Banky pre Obnovu a Rozvoj

21. augusta 2013

Začiatkom júla sa uskutočnila kontrolná návšteva lídrov programu MunSEFF na Slovensku. Počas troch dní predstavitelia EÚ, EBRD a Projektový konzultant ENVIROS diskutovali o pokrokoch v programe a posúdili štyri projekty, ktoré získali podporu z programu.

Na medzinárodnej konferencii venovanej podpore energetickej efektívnosti v obciach bol prezentovaný aj program MunSEFF

27. februára 2013

Manažér programu MunSEFF, Jan Pejter, vystúpil s prednáškou v rámci medzinárodnej konferencie Urban Technologies: Smart Cities Green Mobility, venovanej podpore energetickej efektívnosti a technológií životného prostredia v obciach, ktorá sa konala v Bratislave, v stredu 20. februára 2013.

Projektmi MunSEFF sa ušetrí až 10 GWh prvotných zdrojov energie

21. februára 2013

Projekty, ktorým bolo doteraz schválené financovanie v rámci program MunSEFF, by mali po svojej realizácii ročne prispieť k úspore prvotných zdrojov energie v objeme vyše 10 GWh.

MunSEFF II bol spustený

Na základe úspechu prvej fáze MunSEFF spustila EBRD rozšírenie programu, MunSEFF II. Investície do trvalo udržateľnej energie sú jednou z najväčších priorít EBRD. MunSEFF II je preto navrhnutý tak, aby obsiahl ešte väčšiu škálu projektov. Program bude realizovaný v troch komponentoch, ktoré zahŕňajú rôzne cieľové segmenty.

EBRD vyhodnotila najúspešnejšie projekty energetickej efektívnosti

5. októbra 2012, Bratislava

Na Slovensku sa uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú usporiadala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v dňoch 4. - 5. októbra 2012 v Bratislave. Súčasťou programu bolo i predstavenie výnimočných výsledkov financovania energetickej efektívnosti na Slovensku a slávnostné odovzdávanie cien najlepším projektom zapojeným do programov financovania energetickej efektívnosti SlovSEFF a MunSEFF.

MunSEFF

28. februára 2011, Bratislava

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) otvorila v rámci projektu MunSEFF kreditnú linku na podporu rozvoja energetickej efektívnosti municipalít na Slovensku.

English