Prvá komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia zo zdrojov MunSEFF bola úspešne ukončená

V Senci prebehla tlačová konferencia a slávnostné stretnutie pri príležitosti úspešného ukončenia projektu komplexnej rekonštrukcie miestneho verejného osvetlenia financovanej zo zdrojov programu MunSEFF. Prítomní boli aj zástupcovia Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, starosta mesta Senec a firiem podieľajúcich sa na implementácii projektu, tzn. Philips, Ecologic, O.S.V.O. Comp a ENVIROS.

Senec sa tak ako jediné mesto na Slovensku radí k popredným mestám strednej a východnej Európy, kde sa už úspešne prevádzkuje moderné a ekologické LED verejné osvetlenie. Realizáciou tohto konceptu došlo k výraznej úspore v spotrebe elektrickej energie o 57%, prevádzkových nákladov o 85% a nákladov na nákup nových lámp o 100%. To sa v konečnom dôsledku premietne do zníženia komunálnych výdavkov. Zároveň použitím tejto najmodernejšej svetelnej technológie sa dospelo ku kvalitatívnej zmene v osvetlení mesta v nočných hodinách, čo nepochybne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách. V neposlednom rade sa táto technológia radí k tzv. „environmentally friendly“ (priateľská voči životnému prostrediu) osvetleniu, vzhľadom na výrazné zníženie produkovaných emisií CO2. Vo finančnom prepočte mesto Senec vďaka novej technológii v nasledujúcom období ušetrí cca 100 000 eur ročne.

Projekt Senec 1
Starosta mesta Senec ďakuje za spoluprácu pri úspešnej realizácii projektu

Tento jedinečný projekt bol síce náročnou investíciou z finančného hľadiska, ale v tomto prípade sa samospráva  stotožnila s myšlienkou, že je to zároveň veľmi rozumná investícia do budúcnosti mesta. Ide o technológiu LED osvetlenia so špičkovými technickými a technologickými parametrami. Každé svietidlo je vybavené systémom vlastnej  regulácie intenzity osvetlenia – dokáže reagovať na rýchlosť stmievania sa a v čase nižšieho počtu ľudí a dopravných prostriedkov v uliciach mesta znižuje intenzitu osvetlenia bez toho, aby si to ľudské oko dokázalo všimnúť. Opäť tak šetrí elektrickú energiu a zároveň predlžuje životnosť LED diód.

Projekt Senec 2
Zástupcovia Slovenskéj sporiteľny, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a technického konzultanta MunSEFF u ENVIROS

Tento náročný projekt sa podarilo finančne zrealizovať vďaka programu MunSEFF. V rámci tohto programu poskytla Slovenská sporiteľňa, a. s. úver v hodnote celého diela a bol udelený grant od Európskej komisie vo výške 20% z istiny poskytnutého úveru na základe významnej úspory energie. Pre mesto Senec je dôležité, že financovanie investície z úverových zdrojov nezaťaží mestský rozpočet, pretože mesto spláca poskytnutý úver z finančných úspor dosiahnutých zníženou spotrebou elektrickej energie a z úspor na údržbu verejného osvetlenia. Návratnosť investície je 8 rokov a jednotlivé komponenty majú záruku 10 až 20 rokov.

English