Obce ocenené za projekty modernizácie verejného osvetlenia

Galavečer v Prešove na Slovensku sa konal na počesť štyroch obcí, ktoré zaviedli prostredníctvom projektu MunSEFF komplexnú rekonštrukciu svojho verejného osvetlenia.

Starostovia obcí Fintice, Ľubotice, Hanisky a mesta Prešov dostali listinu uznania od tímu MunSEFF za svoj priekopnícky postoj k energetickej úspornosti obcí. Projekty sa týkali obnovy aktuálneho verejného osvetlenia, v ktorom moderné LED žiarovky nahradili zastarané výbojky. Medzi hlavné výhody patrí:

  • zníženie spotreby energie až do 80 %,
  • zníženie prevádzkových nákladov o viac než polovicu vďaka vyššej energetickej účinnosti,
  • o polovicu nižšie až nulové prevádzkové náklady vďaka očakávanej 20-ročnej životnosti LED žiaroviek,
  • splnenie legislatívnych požiadaviek na pouličné osvetlenie a
  • zvýšenie verejnej bezpečnosti.

Keďže boli náklady na prevádzku a údržbu pred projektom v rozmedzí desiatok tisíc EUR, úspory sú významnou pomocou rozpočtu každej obce. Investícia v rozhraní 75 000 – 500 000 EUR v závislosti od obce predstavuje podľa výpočtov jednoduchú návratnosť za približne 10 rokov.

Všetky projekty boli financované Európskou bankou pre obnovu a rozvoj prostredníctvom úverovej linky MunSEFF na podporu udržateľných investícií do energie na Slovensku. Vďaka dosiahnutiu vysokých úspor energie každá obec dostala dotáciu MunSEFF vo výške 20 % výšky pôžičky.

Projekt Senec 1

English