EBRD ocenila najlepšie projekty na podporu energetickej účinnosti v municipalitách na Slovensku

EBRD zorganizovala dňa 8. februára 2016 slávnostné udeľovanie cien v Bratislave, kde bolo ocenených 8 MunSEFF projektov. Na udalosti sa zúčastnilo 80 hostí, vrátane zástupcov slovenskej vlády, miestnych samospráv, hostí partnerských bank EBRD a miestnych spoločností.

Medzi víťazmi sa umiestnil samosprávny kraj Bratislava, mestá – Nitra a Spišská Nová Ves, spoločnosti poskytujúce energetické služby – Cofely, SE Predaj a KOOR a spoločnosti podnikajúce v oblasti správy obytných domov – ByPo a Službyt Levice.

Udeľování cien 2016

Dve zúčastnené banky v rámci programu - Slovenská sporiteľňa a VÚB banka –  boli tiež ocenené počas večera pre ich dlhodobý záväzok k financovaniu projektov trvalo udržateľnej energie.

Kategória: Najaktívnejšia municipalita

Víťaz: Mesto Spišská Nová Ves

Kategória: Projekty EPC v municipálnej infraštruktúre

Víťaz: KOOR Východ, s.r.o.

Kategória: Projekty EPC v municipálnej infraštruktúre

Víťaz: COFELY a.s.

Kategória: Obytný sektor

Víťaz: ByPo spol. s r.o., A. Bernoláka 6, Ružomberok

Kategória: Najaktívnejšia municipalita

Víťaz: Mesto Nitra

Kategória: Najaktívnejšia municipalita

Víťaz: Bratislavský samosprávny kraj

Kategória: Projekty EPC v municipálnej infraštruktúre

Víťaz: SE Predaj, s.r.o.

Kategória: Obytný sektor

Víťaz: SLUŽBYT Levice, s.r.o., Poľná 8, Levice

English