O programe MunSEFF

Program MunSEFF je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskej komisie na podporu a rozvoj financovania obcí a ich spoločností na Slovensku prostredníctvom komerčných bánk. Hlavným cieľom programu je stimulovať zavádzanie energeticky efektívnej obnovy infraštruktúry miest a obcí, najmä v prípadoch s vysokým potenciálom dosiahnuť úspory v sektore municiplánych a rezidenčných budov.

Od spustenia projektu MunSEFF na jar 2011 sa vynaložili prostriedky pri realizácii množstva projektov vylepšovania energetickej efektívnosti municipalít, no dopyt po podpore neutícha. Na základe takéhoto úspechu EBRD spustila rozšírenie programu.

Kremnička School
Základná škola Kremnička

Investície do trvalo udržateľnej energie sú jednou z najväčších priorít EBRD. Druhá fáza projektu, MunSEFF II, je preto navrhnutá tak, aby obsiahla ešte väčšiu škálu projektov. Program bude realizovaný v troch komponentoch, ktoré zahŕňajú rôzne cieľové segmenty, a to:

  • Komponent 1: Projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve municipalít (okrem budov) s možnosťou nenávratného grantu až do výšky 20%
  • Komponent 2: Projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít a rezidenčného bývania s možnosťou nenávratného grantu až do výšky 15%
  • Komponent 3: Projekty obnoviteľných zdrojov energie v municipálnej infraštruktúre a budovách s možnosťou nenávratného grantu až do výšky 15%

Maximálny objem jedného projektu predstavuje hodnotu 5 miliónov eur.

Do roku 2014 sa plánuje prostredníctvom úverov v rámci programu MunSEFF II preinvestovať takmer 90 miliónov eur, čo znamená až 9-násobok doteraz vyplatených prostriedkov v rámci projektu MunSEFF I. Peniaze sa prerozdelia vhodným projektom prostredníctvom komerčných bánk – Slovenskej sporiteľne a VÚB.

Oprávnení žiadatelia pre financovanie z programu MunSEFF II sú:

  • municipality,
  • spoločnosti vo vlastníctve municipalít,
  • súkromné spoločnosti poskytujúce služby verejnosti,
  • ESCO realizujúce investície do projektov energetickej efektívnosti v spolupráci s jednou alebo viacerými municipalitami.

Typ podpory a procesy MunSEFF II sú zhodné s prvou fázou. Technická podpora, výhodný úver a finančný grant budú poskytované schváleným projektom, ktoré splnia všetky podmienky projektu.

Obecná prezentácia o programe MunSEFF (PDF, 782 KB)

English