Prípadové štúdie

Component 1: Energy efficiency investments for municipal infrastructure
(excluding buildings)

KOOR Východ, s.r.o.

Modernizácia niekoľkých municipálnych budov - základné a materské školy

Cofely a.s.

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Čadca

SE Predaj, s.r.o.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo vybraných mestách štátu

KRASBYT, s.r.o. – Plán optimálného využitia energie

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v obci Krásno nad Kysucou.

Firma KRASBYT, s.r.o. bola založená v roku 2007. Predmetom podnikania firmy je správa budov, výroba, distribúcia a predaj tepla a ďalšie technické činnosti - ako sú vodoinštalácie, atď. V súčasnosti firma spravuje v rámci mesta Krásno nad Kysucou zhruba 402 bytov a nebytových priestorov.

PDF ikonapripadova-studie-vykurovani-krasbyt.pdf

Nízkopodlažné trolejbusy v Žiline

Technické a ekonomické posúdenie potenciálu úspory energií v trolejbusovej doprave.

Krajské mesto Žilina leží v severozápadnej časti Slovenska. Je to jedno z piatich slovenských miest s trolejbusovou dopravou. Vozový park DPMZ má v súčasnej dobe 42 trolejbusov, z toho 29 z nich sú dlhé, kĺbové (18 m) a 13 je krátkych (12 metrov). Vozový park sa skladá z nasledujúcich typov trolejbusov...

PDF ikonapripadova-studie-trolejbusy-v-ziline.pdf

Component 2: Energy efficiency investments for municipal / residential buildings

Mesto Spišská Nová Ves

Renovácia niekoľkých materských škôl

Bratislavsky samosprávny kraj

Renovácia niekoľkých mestských budov - stredné školy a internáty

Mesto Nitra

Rekonštrukcia municipálnych budov - školy

ByPo spol. s.r.o.

Renovácia niekoľkých obytných budov

Službyt Levice, s.r.o.

Rekonštrukcia niekoľkých obytných budov

Materská škola Krátka v Moldave nad Bodvou

Technické a ekonomické posúdenie potenciálu úspory energií v objekte.

Materská škola Krátka 10 sa nachádza v meste Moldava nad Bodvou. Budova je približne 30 rokov stará a má dve nadzemné podlažia. Nosná konštrukcia je vyrobená zo železobetónového skeletu a výplňové murivo z pórobetónových tvárnic o hrúbke 300 mm. Okná boli pôvodne drevené, zdvojené - s dvoma sklami. Pôvodná strecha bola dvojplášťová, s prevetrávanou vzduchovou medzerou. Kúrenie bolo...

PDF ikonapripadova-studie-materska-skola-v-moldave-nad-bodvou.pdf

Základná škola vo Veľkej Lomnici

Technické a ekonomické posúdenie potenciálu úspory energií v objekte.

Predmetom tohto projektu je základná škola, ktorá sa nachádza v chladnom podnebí Vysokých Tatier, v obci Veľká Lomnica. Školský areál sa skladá z troch budov, ktorých vek sa pohybuje v rozmedzí 30 - 50 rokov. Budovy nikdy neboli zrekonštruované.

PDF ikonapripadova-studie-zakladna-skola-vo-velkej-lomnici.pdf

English