Výhody programu MunSEFF

  • Vysoký komfort vďaka integrovanému balíku úverov, grantov a bezplatnej technickej asistencie
  • Jednoduchý, ľahko prístupný a rýchlo spracovateľný nástroj s jasne stanovenými motivačnými úrovňami v súvislosti s výškou úveru
  • V súčasnosti je program MunSEFF jediným nástrojom špeciálne zameraným na financovanie projektov energetickej efektívnosti municipalít
  • Nenávratný grant až do výšky 20% úverovej istiny
  • Poskytnutie úveru s výhodnou sadzbou
  • Technická asistencia poskytovaná skúsenými profesionálmi
English